Heading

Adgb iluran upsim perikantus levuyeb i ran upsim perikantus levuyeb iran upsim perikantus levuyeb ia breg ákj

Info / fakta om matnæringen i regionen

Info / fakta om matnæringen i regionen

Info / fakta om matnæringen i regionen

Info / fakta om matnæringen i regionen

En næring det satses på

Gjennom prosjektet «Skjærgårdsmat» har det de siste årene blitt satt et ekstra fokus på næringen.

Målet til Skjærgårdsmat er å være en betydelig arena og bidragsyter til å fremme bærekraftig landbruk, matproduksjon og god folkehelse nasjonalt. De ønsker å etablere Vestfold som et foregangsfylke på hvordan lokale ressurser og tiltak kan bidra til å løse nasjonale utfordringer.

Gode ressurser

I Tønsbergregionen har det blitt dyrket mat i tusenvis av år. Det gode klimaet gir ekstra gode muligheter for produksjon av grønnsaker. 

En næring det satses på

Gjennom prosjektet «Skjærgårdsmat» har det de siste årene blitt satt et ekstra fokus på næringen.

Målet til Skjærgårdsmat er å være en betydelig arena og bidragsyter til å fremme bærekraftig landbruk, matproduksjon og god folkehelse nasjonalt. De ønsker å etablere Vestfold som et foregangsfylke på hvordan lokale ressurser og tiltak kan bidra til å løse nasjonale utfordringer.