Hvem bor i Tønsberg?

Tønsberg har en god fordeling mellom de ulike aldersgruppene, befolkningen er høyt utdannet og med den sterke befolkningsveksten er det stadig flere som kan tituleres Tønsberggenser.

Mennesker bor i Tønsberg

%

Har høyere utdanning

%

Innbyggervekst siden 2000

%

På Østlandet sier de gjerne vil flytte til Tønsberg

En av de som vokser mest

Mange trives i Tønsberg, og mange drømmer om å flytte hit. Det gir mange muligheter for nye bekjentskaper.

Tønsberg er faktisk en av byene i landet som vokser mest.

I andre kvartal i 2020 viste SSB sine tall at det bor 56.578 mennesker i kommunen.

Tønsberg har hatt fødselsoverskudd, nettoinnvandring og netto innenlandsk innflytting de siste årene. Disse tallene er over det som var forventet utvikling for kommunen.

Regionalanalyse fra Telemarksforskning slår fast at Tønsberg har hatt jevn vekst i folketallet siden 2000. Veksten har fortsatt de siste årene, selv om veksten på landsbasis har avtatt. Siden 2000 har folketallet i Tønsberg økt med 26,5 prosent, mens veksten i Norge har vært 20,2 prosent.

 

Kilde: Regionalanalyse.no

Statistisk sentralbyrå peker på at den norske befolkningen er forventet å bo mer sentralt i framtiden, og at aldringen av befolkningen er sterkest i distriktene. I SSB sine beregninger plasseres Tønsberg blant de som forventes størst vekst også i fremtiden. Fra 2020 til 2050 beregnes en vekst på 16,1 prosent. 

Da Tønsberglivet gjorde sin omdømmeundersøkelse i 2019 blant befolkningen på Østlandet svarte over 40% at Tønsberg er en aktuell by å flytte til. 

I dag er det en god fordeling mellom de ulike aldersgruppene sammenlignet med de fleste andre kommuner i landet. Det satses og bygges også mye i kommunen, det gir muligheter for ytterligere vekst.

 Kilde: Befolkning, SSB

De som oppgir at de ønsker å flytte til Tønsberg fordeler seg jevnt i de ulike aldersgruppene. Innflyttertallene viser også at regionen er attraktiv for alle med en netto innflytting på alle alderstrinn.

 

 Kilde: Regionalanalyse. Inn- utflytting og nettoflytting etter alder til Tønsberg i perioden 2000-2019.

I Tønsberg er det god plass. Drømmen om eplehage og sjøutsikt frister noen, og det praktiske livet sentralt i byens leiligheter andre. Det er 13.028 eneboliger og 4.821 leiligheter i kommunen viser SSB-tallene.

I kommunal planstrategi kan vi lese at i 2019 bodde rundt 50 % prosent av innbyggerne i Tønsberg i mindre husholdninger, bestående av en eller to personer. Litt under 40 % bodde i husholdninger bestående av tre eller fire personer og litt over 10 % i husholdninger med mer enn fem personer.

Mange pendler til Tønsberg

Det er flere som pendler inn til kommunen enn ut av den. 15.450 pendler inn til kommunen (SSB) og 9.753 pendler ut.

40, 7% av befolkningen har høyere utdanning (Telemarksforskning). Det er bedre enn landsgjennomsnittet, fylkesgjennomsnittet og nabokommunene.

Flest av innbyggerne i Tønsberg jobber innenfor varehandel, hotell og restaurant og helse- og sosialtjenester.

 Kilde: Sysselsetting, registerbasert, Statistisk sentralbyrå

 

Fire familier om Tønsberg

Vi inviterte fire familier for å prøvebo Tønsberg. Sjekk hva de likte best!

10 gode grunner til å bo i Tønsberg

Mange velger Tønsberg som bosted, faktisk er Tønsberg en av byene i landet som vokser aller mest. Det er ikke så rart. Tønsberglivet byr på utrolig mye av det som er viktigst i folks liv.

Innflytningsfest

Det ble god stemning når alle som har flyttet til Tønsberg og Færder de siste årene ble invitert på innflytningfest.