Hvor vil du bo?

I og rundt Tønsberg er det nærmiljø som gir nærhet til naboer og venner for store og små, barnehager, skoler, dagligvare og aktivitetstilbud.  I tillegg til sentrumsnære tilbud er det mange flotte nærsenter.

lekekamerater i barnehagealder

km kystlinje i Tønsbergregionen

hjem og hytter i Tønsbergregionen

foreninger i Tønsbergregionen

Tønsberg sentrum, Revetal, Sem, Vear, Barkåker, Eik, Tolvsrød, Olsrød og Brekkeåsen er aktive lokalsentre. Undrumsdal, Fon og Vivestad har status som nærsentre. Under følger beskrivelse av områdene. 

Tønsberg sentrum

5267 innbyggere
5120 arbeidsplasser

Tønsberg har boliger, handel, uteliv og kultur samlet i sentrumskjernen.

Tønsberg har en stor andel av regionalt- og nasjonalt viktige kulturmiljøer i bykjernen.
Som middelalderby er store deler av bykjernen automatisk fredet. Kanalen med restauranter deler sentrum i to og er et identitetsskapende element i byen.

 

 

Revetal sentrum

1710 innbyggere
1315 arbeidsplasser
Avstand til Tønsberg sentrum er ca. 16 km

Revetal, som var kommunesenter i tidligere Re kommune, er et relativt tett befolket tettsted med et stort innslag av arbeidsplasser. Revetal ligger alndlig til, men her finner du det meste av det du trenger, og det er et tydelig bomiljø. Arbeidsplassmønsteret viser et tydelig senterområde, mens befolkningsmønsteret er spredt ut over et større område.

 

 

Barkåker

1600 innbyggere
1200 arbeidsplasser
Avstand til Tønsberg sentrum: ca. 7 km

Bakåker ligger landlig til, men med kort avstand til byen. I Barkåker sentrum er det funksjoner som servering, varehandel, skole, barnehage, og idrettsanlegg. Øst for jernbanen finner vi hoveddelen av boligområdene, mens området vest for jernbanen har en stor andel næringsbebyggelse samt noe boligbebyggelse. Det store næringsområdet bidrar til at Barkåker har en stor andel arbeidsplasser i forhold til innbyggertallet.

Brekkeåsen

1000 innbyggere
285 arbeidsplasser
Avstand til Tønsberg sentrum: ca. 26 km

Brekkeåsen strekker seg over et stort område i nord-sørretning, med boligområdene liggende i ytterpunktene og dagligvaretilbud og skole sentralt. 

Eik

3175 innbyggere
1500 arbeidsplasser
Avstand til Tønsberg sentrum: ca. 3 km

Eik er en del av et større sammenhengende tettstedsområde nord for Tønsberg sentrum med relativt høy befolkningstetthet. Det er nærhet til skogen og idrettsanlegg. I det sentrale området er det lokale tilbud som dagligvarer og barnehager, og det er også her vi finner høyest områdeutnyttelse.

 

Fon

245 innbyggere
40 arbeidsplasser
Avstand til Tønsberg sentrum: ca. 30 km

Fon ligger landlig til og har flere mindre boligområder. Fon har kirke og idrettsbane.

Ilebrekke

1785 innbyggere
300 arbeidsplasser
Avstand til Tønsberg sentrum: ca. 6 km

 

Ilebrekke har sykkelavtand til sjøen og byen. Det er en del av et sammenhengende tettstedsområde langs Åsgårdstrandveien. Det er relativt høy tettet, både målt i befolkning og bygningsmasse. 

Olsrød

3570 innbyggere
1315 arbeidsplassser
Avstand til Tønsberg sentrum: ca. 3 km

Olsrød er del av et større sammenhengende tettstedsområde, med jevn høy befolkningstetthet. Senterområdet overlapper delvis med senterområdet Tolvsrød.

 

Ramnes

325 innbyggere
100 arbeidsplasser
Avstand til Tønsberg sentrum: ca. 15 km

 

Ramnes ligger landlig til og har lav befolkningstetthet, med bebyggelse i akse langs Ramnesveien. Samfunnshus og kirke ligger sentralt.

Sem

1505 innbyggere
1210 arbeidsplasser
Avstand til Tønsberg sentrum: ca. 6 km

Sem er et tettsted med et tydelig senterområde, hvor både befolkning og antall arbeidsplasser er høy. Jernbanelinjen krysser tett på senterområdet. 

 

Tolvsrød

4535 innbyggere
1360 arbeidsplasser
Avstand til Tønsberg sentrum: ca. 5 km

 

Tolvsrød er det senteret med høyest innbyggertall. Arbeidsplasser, område- og befolkningstettheten er jevnt høy innenfor et større område. Senteret er del av et større tettstedsområde. 

Tolvsrød har flere lokalsenterfunksjoner, og med idrettsanlegg og større rekreasjonsområder tett på senterområdet.

Undrumsdal

510 innbyggere
110 arbeidsplasser
Avstand til Tønsberg sentrum: ca. 16 km

 

Undrumsdal ligger landlig til. Undrumsdal ligger i relativt kort avstand (2 km i luftlinje) til nye Skoppum stasjon på InterCity-strekningen på Vestfoldbanen og tett på E-18.

 

Vear

2320 innbyggere
675 arbeidsplasser
Avstand til Tønsberg sentrum: ca. 7 km

 

Vear hørte tidligere til Stokke kommune. De har kystlinje, golfbane og et lokalsenter. Vear er del av et større tettsted som strekker seg i nord-sørretning langs Melsomvikveien. 

Vivestad

160 innbyggere
25 arbeidsplasser
Avstand til Tønsberg sentrum: ca. 30 km

 

Vivestad ligger fredlig og landlig til. Det er få innbygger. Det er flere mindre boligkonsentrasjoner sør og nord for senterpunktet. Sør for bygdetundet ligger kirken, som sammen med bygdetundet er med på å definere Vivestad.

 

Volden

690 innbyggere
75 arbeidsplasser

Avstand til Tønsberg sentrum: ca. 8,5 km

 

Volden skole ligger sentralt og har idrettsanlegg i tilknytning til skoleområdet. Hovedtyngden av boligene ligger nord for sentrumsavgrensningen.

Tid til det som er viktigst

Balanse mellom jobb og fritid er en viktig faktor for opplagte og fokuserte medarbeidere. Tønsberglivet byr på det beste av det meste, noe som gir tid til det som er viktigst.