Fakta om Tønsberg

Tønsberg er Norges eldste by. Den har en unik beliggenhet og er en av byene som vokser aller mest.

%

av befolkningen kan sykle til sentrum på under 25 minutter

mennesker bor i Tønsberg

året da Tønsberg ble grunnlagt

 • Tønsberg er Norges eldste by grunnlagt i 871
 • Tønsberg er fylkeshovedstaden i Vestfold
 • Det bor 56.578 mennesker i Tønsberg
 • De som bor i Tønsberg kalles Tønsberggensere
 • Tønsberg er det 10. største byområdet i landet, 17. største kommune
 • Tønsberg har en unik skjærgård og kystlinje, og rike jordbruksarealer
 • Tønsberg har ca. 32.400 arbeidsplasser fordelt på 6.700 virksomheter
 • 61 % av virksomhetene er i privat sektor
 • 39 % av virksomhetene er i offentlig sektor
 • 40,7 % av befolkningen har høyere utdanning
 • Næringslivet er i dag preget av allsidighet, med overveiende andel små og mellomstore bedrifter.
 • På grunn av den høye befolkningsveksten, er det også høy byggeaktivitet som igjen gir mange jobber innenfor bygg og anlegg
 • Tønsberg er en stor handelsby for hele Østlandet og i tillegg til dette har kommunen flere handelssentrum utenfor bykjernen: Revetal, Tolvsrød, Sem og Eik
 • Tønsberg er en attraktiv reiselivsdestinasjon og har mange bedrifter rettet mot denne bransjen. Du finner et rikt tilbud av hoteller og opplevelsesnæring
 • Kommunen har flere viktige offentlige kompetansearbeidsplasser, blant annet hos HELFO, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), NVE region sør, Valgdirektoratet, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Sykehuset i Vestfold

Lokalsenter

Lokalsenterregnskapet beskriver de ulike bomiljøene i kommunen. Den er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag for Tønsberg kommune, virksomhet Folkehelse, klima og stedsutvikling.

Byregnskap

Et attraktivt bysentrum med urbane aktiviteter og kvaliteter er en viktig forutsetning, og et sentralt virkemiddel, for økttilflytting og et vekstkraftig næringsliv. I byregnskapet finner du mer detaljert informasjon om sentrum. 

Næringslivet

Er du nysgjerrig på næringslivet i Tønsberg? På våre næringslivssider  Prospekt Tønsberg finner du nyttig informasjon om hva regionen byr på.