God tilgang til kompetanse

Det er god tilgang til kompetanse i Tønsberg. Utdanningsnivået her er høyere enn landsgjennomsnittet og det er mange unge arbeidstakere i kommunen. Universitetet gir gode muligheter for utdanning og forskning.

%

Av befolkningen har høyere utdanning

Studenter på universitetet

Minutter fra Tønsberg sentrum til nærmeste universitet

Bøker ble utlånt på biblioteket i fjor

I Tønsberg har 40,7 prosent av de ansatte i næringslivet minst tre års høyere utdanning. Det er høyere enn andelen i Norge (Telemarksforskning). Det er bedre enn landsgjennomsnittet, fylkesgjennomsnittet og nabokommunene.

Tønsberg er rangert som nummer 23 av de 356 kommunene i landet når det gjelder utdanningsnivået i befolkningen

Kilde: Regional analyse, Prosentvis andel med minst tre års høyere utdanning i Tønsberg og Norge.

Andelen unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken er over dobbel så høy som medianen i landet, og det har vært netto innflytting alle år siden 2014. 

Nærhet til universitetsmiljøet

Med universitetet i nærheten av Tønsberg er det mange muligheter for godt samarbeid mellom næringslivet og spennende forskningsmiljøer.

En kjøretur på 17 minutter fra Tønsberg sentrum ligger Universitetet i Sørøst-Norge avdeling Vestfold. På Bakkenteigen tilbys det 97 ulike studier, og det er ca. 5000 studenter knyttet til universitetet.

På Universitetet i Sørøst-Norge tilbys det også spennende etterutdanning, og på den måten er universitetet et viktig bidrag også for at Tønsberg har et fremtidsrettet næringsliv.

Unikt kompetanseprogram

Kompetanse er et konkurransefortrinn! Derfor inviterer K2 Kompetanse, Flyt Ledelse og Tønsberglivet næringslivet i Tønsbergregionen til et 3-årig løp med kompetansepåfyll. Vi har nå satt sammen et tilbud subsidiert av Tønsberg kommunes næringsfond.

Universitetet og campus Vestfold

Universitetet i Sørøst-Norge ligger mellom Tønsberg og Horten. For Tønsberg har det stor verdi å ha et viktig kompetansemiljø knyttet til næringslivet.