Invitasjon til deg og dine ansatte til å delta på:

Kompetanseprogram for næringslivet i tønsbergregionen 2021-2023

 

For å møte fremtidens krav til bærekraftige næringsvirksomheter ønsker Tønsberglivet å legge til rette for relevant og systematisk kompetanseutvikling for næringslivet i vår region. I samarbeid med kunnskapsmiljøene og lokalmiljøet ønsker vi å utvikle et miljø for vekst og utvikling.  Dette gjør vi fordi vi vet at medarbeidere med god og riktig kompetanse er virksomhetenes største verdi og at kompetanse er viktig for å lykkes med å levere kvalitet. Kompetente medarbeidere har større arbeidsglede, og har større mulighet for å lykkes med utvikling og endring.

Vi tror at en helhetlig kompetanseplan gir bedre forutsetninger for at den enkelte virksomhet skal nå sine mål.  Vi må også forsikre oss om å kartlegge den kompetansen som finnes og videreutvikle den. Systematisk og målrettet kompetanseutvikling vil i framtiden være viktig for å utvikle nye arbeidsplasser, beholde eksisterende arbeidsplasser og for å unngå permitteringer. Vi har i samarbeid med Flyt Ledelse, K2 kompetanse og NAV Tønsberg gjennomført en kartlegging av kompetansebehovet hos Tønsbergbedriftene.

K2 Kompetanse, Flyt Ledelse og Tønsberglivet inviterer næringslivet i Tønsbergregionen til et 3-årig løp med kompetansepåfyll. Vi har nå satt sammen et tilbud subsidiert av Tønsberg kommunes næringsfond.

Vi har satt sammen et 3-årig tilbud, og du har nå muligheten til å melde på deg og dine ansatte til de programmene som har oppstart i 2021.

TBG:SKOLEN

Tønsbergskolen utvikler butikk og restaurantansatte til å få en bredere totalforståelse innenfor salgsfaget. Gjennom dette programmet får medarbeiderne større innsikt i både drift, økonomi og lønnsomhet, med en bevisstgjøring av hvordan den enkelte medarbeider kan ta et større ansvar i sin rolle og dermed få en mer spennende arbeidshverdag. Vi skal øke kompetansen innen regning (varehandelsøkonomi, tallforståelse, begrepsforståelse, beregninger osv ), muntlige ferdigheter (kommunikasjon, samarbeid, presentasjon, aktiv lytting, formidling  etc) og digitale ferdigheter i butikk/restaurant.

TBG:LEDER

Det handler om bedriftsledere som tar bevisste valg: TBG:leder er et lederprogram for Tønsbergbedrifter som ønsker å sikre bærekraftig vekst, gjennom bevisste strategiske valg ift retning, struktur, kultur og ledelse. Gjennom TBG:leder får deltakeren økt bevissthet om sin lederrolle og bred innsikt i hva som skal til for å lede sin organisasjon på en effektiv og menneskevennlig måte. En leder som har gjennomført TBG:leder øker sin gjennomføringskraft og skaper bedre flyt i virksomheten.

TBG:FAGBREV

Denne utdanningen skal føre deg fram til en teoretisk eksamen i salgsfaget og tar utgangspunktet i det du allerede kan innen salg og kundebehandling, og de fagområdene du jobber med til daglig.

TBG:BÆREKRAFT

Bærekraft har blitt forretningskritisk. Talenter og penger følger de grønne bedriftene – bli med på kurs og lær mer om hvordan din bedrift kan bli mer bærekraftig.

Alle priser er subsidiert av Tønsberg kommune sitt næringsfond tildelt for 2021.
OBS! Førstmann til mølla, begrenset antall plasser. Mer informasjon kommer når du har meldt deg på og nærmerer oppstart.

Har du andre kompetansebehov enn det som tilbys her, ta kontakt med Per Ketil Berg hos K2 kompetanse på mail pkb@k2kompetanse.no, så finner vi sammen et eget opplegg som er tilpasset din bedrift!

Vi forbeholder oss retten til å avlyse ved for få påmeldte.
Det vil også komme flere tilbud iløpet av året, så følge med!