Mange nyetableringer i Tønsberg

Flere og flere velger å etablere virksomhet i vårt område. Tønsberg er en mangfoldig by og et flott sted å etablere seg i. Med god infrastruktur og korte avstander

Nyetableringer i 2020. Mange vil satse på Tønsberg 

Gasellebedrifter i Tønsberg 2019

Bedrifter på Gründerhuset Hi5

Plass på bedriftsetableringer blant kommuner i 2018

Stort nok til muligheter, lite nok til nettverk

Tønsberg er stort nok til å ha et rikt næringsliv, men lite nok til at nettverket raskt blir nært og stort. Det er mange kloke og kunnskapsrike mennesker i vårt område, og vi har en stor fordel med at mange ønsker å hjelpe nye bedrifter opp og frem. Mange gründere opplever en heia-kultur i Tønsberg.

Tilbud til nyetableringer på ulike nivåer

Tønsberg kommune legger til rette for å skape nye arbeidsplasser og bedrifter i kommunen. Det finnes tilbud til gründere i alle faser av etablereringen. Dette gjøres i samarbeid med aktørene i Vekst i Vestfold som er det samlede tilbudet i gamle Vestfold til denne målgruppen.

Ungt Entreprenørskap (UE)

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Ungt Entreprenørskap er brobygger mellom skole og arbeidsliv. Kommunens medlemskap gjør at skolene kan benytte seg av de mange programmene som tilbys.

UE sine programmer gjennomføres i nært samarbeid med det lokale arbeids- og næringsliv. På denne måten bygger UE bro mellom teori og praksis, og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læreprosessene. UE er en brobygger mellom skole og arbeidsliv.

UE har programmer fra grunnskole til høyre utdanning.

START

START er grunntilbudet for etablereren.

START tilbyr veiledning på oppstart, samt relevante kurs.

Det er etablert et godt nettverk med offentlige aktører som for eksempel Mattilsynet og Skatteetaten. I tillegg har de et stort nettverk av private hjelpere som tilbyr 1 times gratis veiledning etter en samtale med START veileder. Dette kan være en gratis time hos regnskapsfører eller advokat.

START bidrar også i Tønsberg til veiledning av innvandrere på Tønsberg læringssenter, samt at man avholder grunnkurset Klar-Ferdig-Start også på engelsk.

Gründerhuset Hi5

Hi5 er et kraftsentrum for entreprenørskap og oppstartsbedrifter i Færder og Tønsberg.

Gründerhuset Hi5 har vært oppskytningsrampe for over 70 startups siden 2019.

Midt i Tønsberg sentrum er det flotte miljøet som huser ca. 30 gründerbedrifter. Her deles det av gode og dårlige erfaringer, og nettverk bygges.

Hi5 er ikke bransjespesifikke, det vesentlige er at du har en god ide, med skalerbar forretningsmodell og mål om å nå ut til et større marked. På gründerhuset er det fokus på de etableringene som kan skape større verdier og flere arbeidsplasser.

Delingskulturen er et bærende element på Hi5, og nettverket av samarbeidspartnere og støttespillere fra næringslivet representerer en stor verdi for gründerbedriftene.

Medarbeidere, deltakerbedrifter, alumnibedrifter og Hi5 sitt nettverk deler av sin kunnskap og erfaringer til glede og nytte for oppstartsbedriftene. Hi5 bistår deltakere i å lykkes.

Foto: André Askeland

Gründerne i sentrum

Gründerhuset huser ca. 30 gründere midt i byen. Her kommer du inn i et stort nettverk, og du får hjelp og støtte gjennom gründerhusets eget program samt den tette kontakten med næringslivet