Tallene taler for Tønsberg

Befolkningsveksten og den gode bostedsattraktiviteten gjør at tallene absolutt taler for Tønsberg i tiden fremover. Næringslivet i Tønsberg er sterkt og mangfoldig.

Arbeidsplasser i kommunen

Virksomheter i kommunen

%

Arbeidsplasser i offentlig sektor

%

Arbeidsplasser i privat sektor

 • Tønsberg har ca. 32.400 arbeidsplasser fordelt på 6.700 virksomheter
 • 61 % av virksomhetene er i privat sektor
 • 39 % av virksomhetene er i offentlig sektor
 • 40,7 % av befolkningen har høyere utdanning
 • 61 % av sysselsatte bosatt i kommunen jobber også i Tønsberg
 • Det er flere som pendler inn til å jobbe i kommunen en enn hva som pendler ut
 • Tønsberg ligger på 12. plass over landets kommuner når det gjelder antall nyetableringer
 • Over en tredel av landarealet i Tønsberg består av dyrket mark, kommunen har også mye skogdrift. Kommunen har stor husdyrproduksjon, særlig med gris og ammekyr, og har også store arealer med kornproduksjon, grovfôr og potetdyrking
 • Tønsberg har lange tradisjoner innenfor sjøfart, industri og handel
 • Næringslivet er i dag preget av allsidighet, med overveiende andel små og mellomstore bedrifter. De viktigste industribransjene er næringsmiddelindustri, med blant annet avdeling av Nortura både på Sem og på Revetal, Gårdsand på Revetal, Stangekylling i Tønsberg, Findus og Tine
 • Også verkstedindustrien er betydelig, som gjennvinningsbedriften Revac på Linnestad og ikke minst alt det spennede som skjer på Rygg næringspark
 • Tønsberg har også en stor kjemisk industri med blant annet Essos raffineri på Slagentangen
 • Det finnes en sølvvarefabrikk med lang historie og landets eneste klokkestøperi på Nauen
 • Kommunen har ledende aktører innen samfunnssikkerhet og trygghet, og sterke miljøer innen bank/finans, jus, eiendom og markedsføring
 • På grunn av den høye befolkningsveksten, er det også høy byggeaktivitet som igjen gir mange jobber innenfor bygg og anlegg
 • Tønsberg er en stor handelsby for hele Østlandet og i tillegg til dette har kommunen flere handelssentrum utenfor bykjernen: Revetal, Tolvsrød, Sem og Eik
 • Tønsberg er en attraktiv reiselivsdestinasjon og har mange bedrifter rettet mot denne bransjen. Du finner et rikt tilbud av hoteller og opplevelsesnæring
 • Kommunen har flere viktige offentlige kompetansearbeidsplasser, blant annet hos HELFO, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), NVE region sør, Valgdirektoratet, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Sykehuset i Vestfold