-Alle vil byens beste

16. mars 2021

Denne gang var det Canon Business Center VT sin tur i serien vi har om ulike Tønsberg profiler. Vi har snakket med daglig leder Roar Lindstad og selger Sven-Erik Kristiansen om senteret og jobben deres der. Les hva de svarte under. 

Kan du fortelle oss litt om bedriften. Hvem dere er, hva dere er opptatt av og hvordan dere ble til?
-Canon Norge AS har sitt hovedkontor i Oslo. I Tønsberg har Canon Business Center VT (Vestfold Telemark) ett av sine tre kontorer (Larvik og Skien i tillegg). Vi har 33 ansatte og er et regionskontor 100% eiet av Canon Norge AS.
-Vi er den desidert største aktøren på dokumenthåndteringsløsninger i vårt distrikt. På multifunksjonsmaskiner og sikker print-løsninger har vi en markedsandel på over 60%. I tillegg er vi både store og gode på løsninger for elektronisk arkivering, elektronisk signering, effektivisering av arbeidsprosesser med mer. I tillegg tilbyr vi blant annet tjenester som innskanning og strukturering av papirarkiv.
-Vi er opptatt av lokalsamfunnet. Vi har i alle år vært økonomisk bidragsyter i idretten (både bredde og topp). Vi har også bidratt i diverse markedsråd samt stilt med personell der det har vært behov for det. Vi er også en stolt samarbeidspartner av Kirkens Bymisjon. Også her støtter vi både økonomisk og med frivillig arbeid og dugnad når de har behov for det.
-Tønsberglivet er vi også stolte av å være samarbeidspartner av.  Deres holdninger og arbeid er noe vi setter veldig stor pris på.

Fortell kort om hvilken rolle du har.
Sven-Erik Kristiansen:
-Selger med geografisk ansvar. Jeg har vært ansatt i Canon i 25 år og har vært årets selger 3 ganger. Jeg er med på våre anbudsbesvarelser og er også aktiv i de fleste av våre sponsorater. Jeg liker når jeg kan bidra både for Canon og for byen vår.

Roar Lindstad:
-Daglig leder og sitter for det meste i Tønsberg. Jeg har 32 år i Canon og har siden 2004 vært daglig leder. Jeg syns det skjer utrolig masse positivt i vår region for tiden. Dette syns jeg det er en selvfølge at vi støtter opp om. Gjelder både idrett, frivillig arbeid og hjelpe til med innsamling av midler til Jahn Teigen auksjonen.

Hvorfor er dere etablert i Tønsberg?
-Canon Business Center VT, ble etablert i Tønsberg som Noisless Kontorsenter AS helt tilbake til 1985. Grunnen til at vi havnet akkurat her, var både nærheten til et meget spennende marked og gode bo vilkår med en god infrastruktur. Vi har ekspandert en del og hatt en voldsom vekst på omsetning og markedsandeler, noe som viser at vår etablering var riktig.

Hva er fortrinnene med at din bedrift ligger her i Tønsbergregionen?
-I og med at vi er lokalisert på 3 steder, er det naturlig at den ene lokasjonen er Tønsberg. Det er mange fordeler med å være lokalisert her. Mange av våre ansatte er bosatt på Nøtterøy og i Tønsberg. Kort reisevei til jobb teller. I tillegg skjer det mye vi ønsker å ta del i her. Det være seg både business og det levende lokalsamfunnet vi har her.

Hva mener du er viktig for vekst og utvikling i vår region fremover?
-Det er viktig at det legges til rette for ny-etableringer, samt at det ikke «tillates» at firmaer flytter ut av vår region.

Hva liker du mest med å jobbe i Tønsbergregionen?
-Fantastisk mye bra folk. Gjennom våre mange engasjement i Næringslivet, har vi møtt utrolig mange fine og positive mennesker. Det er noe som har gått igjen i alle år, men vi vil spesielt trekke frem de siste par årene. Vi møter folk i mange sammenhenger og alle er med å trekke i samme retning. Alle vil byens beste. Skulle vi i tillegg klare å få et fotball-lag tilbake i toppen med mange velkjente ansikt, tror vi det også hadde vært samlende og et stort pluss for regionen.

Hvis du skulle anbefale en bedrift innenfor samme næring å flytte til Tønsberg, hva ville ditt hovedargument være?
-Haha, hvorfor ikke ville vært en bra innledning! Spørsmålet gjelder alle næringer tenker vi – det å etablere seg i regionene gir mange fordeler med korte avstander innen regionen og for pendlere. Næringslivet er levende og for de ansatte byr regionen på utrolige mange oppsider når fritiden skal nytes.

Sven-Erik Krisitansen
Selger Canon Business Center VT

Roar Lindstad
Daglig leder Canon Business Center VT

Fakta om bedriften:

Etableringsår: 1985

Antall ansatte: 33

Lokasjon: Canon Business Center VT har kontorer i Tønsberg, Larvik og Skien.

Eier: Canon Norge AS

Flere aktuelle saker