Bidrar til et levende sentrum

11. mai 2021

Vi har tatt turen til «banken på hjørnet» som er så mye mer enn bare en bank. Et Finanshus midt i byen er mer beskrivende, et hus fylt med kompetanse når det kommer til finansiell og økonomisk rådgivning i alle livets faser, både til privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Vi har vært så heldige og fått intervjue lederne Terje Solvik og Hanna Kirsebom Aronsen i DNB, som tar oss imot med verdens største smil og mye engasjement både for intervjuet og byen vår. Ta en kikk under og se hva de fortalte oss.

Sparebankstiftelsen gav ut 5,9 millioner kroner våren 2021!

kroner av disse

gikk til stupeklubben Spinn

Kan dere fortelle oss litt om bedriften. Hvem dere er og hvordan DNB ble til?
Terje Solvik leder privatmarkedsdelen og Hanna Kirsebom Aronsen leder bedriftsmarkedsdelen.

Den første banken i Norge ble etablert i 1822 og var Christiania Sparebank. I 1840-årene ble Tønsberg Sparebank og Sem Sparebank etablert, og etter utallige fusjoner gjennom årene ble DNB dannet i 2011. Finanshuset består av mange ulike avdelinger med rådgivning fra A til Å, både direkte og digitalt, og de forteller at mobilbanken muligens er den største «filialen» de har.  De har over 100 ansatte og er ydmyke og stolte av og hatt høyest markedsandel i Norge i mange generasjoner og er det den dag i dag. Største eier i DNB er Nærings- og Fiskeridepartementet (Staten) med 34%, Sparebankstiftelsen DNB med 8,4% og Folketrygdfondet med 6,1%. Det betyr at utbytte fra DNB til eierne går cirka halvparten tilbake til samfunnet vårt.

Fortell kort om hvilken rolle dere har.
Sammen leder de finanshuset og jobber med hele aksen fra personal og kunder til bedriftskultur og markedsandel. De er glødende opptatt av gode opplevelser og resultater som fungerer for den enkelte og det får de til bl.a. ved å være nøye på å kartlegge behov før selve rådgivningen, slik at den enkelte bedrift eller privatperson får det den har behov for og ønsker.

Hva er fortrinnene ved å være lokalisert i Tønsberg?
Tilgjengeligheten og beliggenhet av finanshuset! De er glade for å ha huset akkurat der det er og mener det bidrar til et levende og attraktivt sentrum, der folk kommer innom og får rådgivning over disk. Med den viktig rolle de har i samfunnet er dette en nøkkel.  

Dessuten er det miljøbesparende å ligge akkurat der de ligger. Det er gode kollektive transportmuligheter inn til byen og ved en kjapp gåtur fra tog- eller busstasjon er de der.
Det er også lett å være tett på, når de har den beliggenheten de har. Det er enkelt for de ansatte i DNB og komme rundt i byen og få snakket med handelen, noen som har vært viktig nå i pandemien. 

De sier også det er gøy å ta del i den heia-kulturen vi har i byen. De vil være i sentrum for å kunne involvere seg og være en del av en større helhet. Det opplever at det er gøy å jobbe her. En sånn positivitet, hvor alle drar i samme retning, selv med ulike drakamper. 

God tilgang på kvalifisert arbeidskraft er også en fordel ved å være her i regionen. Hanna forteller at på en stillingsutlysning hvor det var 44 søkere kunne hun ha ansatt nesten alle.

Det er positivt at det er kort vei til Oslo og bostedsattraktiviteten her er unik. De ser at den er en god tilstrømming av folk fra utenfor regionen, og at fler og fler som kommer på visningene som eiendomsmegleravdelingen holder, er utenbys fra. Folk ønsker å flytte hit. 

Det er også mye næringsmuligheter her. 

Hva mener dere er viktig for vekst og utvikling i vår region fremover?
De forteller at det å gjøre seg så attraktive som mulig er viktig. De vil vokse og vise at de har mulighetene til de som ønsker det. Å få satt ideene ut i livet er viktig, samt at politikere er interessert i å få til ting, gjerne også litt raskere enn i dag.

Boligutvikling er også viktig, den må være tilstrekkelig, slik at man får plass til de som ønsker å være her. Dette må legges til rette for. Også nevner de også at fastlandsforbindelsen og jernbanen vil bidra til vekst og utvikling i regionen. 

Hva liker du mest med å jobbe i Tønsbergregionen?
Heiakulturen og at alle vil hverandre vel sier de. Det er gode bokvaliteter her og de mener man har det bra med god livskvalitet. At vi alle kan kanskje øve oss på bli litt mer rause, på vegne av andre byer også slenger de også med.

Terje Solvik
Leder privatmarked DNB

DNBs nettsider
finner du HER!

Hanna Kirsebom Aronsen

Leder bedriftsmarked DNB

Info om DNBs mobilbank
finner du HER!

Flere aktuelle saker