De viktige vikingene

9. februar 2021

På den populære Tønsberg brygge, helt i vannkanten – ligger replikaer av vikingskipene og minner oss om Tønsbergs rike historie. En historie som er viktig for reiselivsnæringen i vår region.

-Interessen for vikinger er helt enorm! I løpet av de ti siste årene har vi hatt besøk av 50 internasjonale TV-selskap, noe som er en fenomenal turistreklame. Vi trekker folk til Tønsberg, og vi er opptatt av at hele næringslivet i byen skal tjene på dette, sier prosjektleder for Stiftelsen Oseberg Vikingarv og høvedsmann for Saga Oseberg, Ole Harald Flåten.

 De siste årene har de skapt aktivitet på «Vikingodden» der de har bygd replikaer av kjente vikingskip. Først ut var det flotte Osebergskipet. Gjennom møysommelig forskning ble riktige tresorter, redskaper og teknikker funnet, og befolkningen og turister fikk være med å se skipet reise seg. Noen fikk til og med ta et øksetak for å gjøre klar materialene til skipet. Skipet ligger nå på Brygga og er et fantastisk skue.

 – Osebergskipet var det første prosjektet vi hadde. Det skapte så mye engasjement og var så vellykket at vi bestemte oss for å lage flere skip og kopiere flere deler av Osebergfunnet, forklarer Flåten.

Han er ikke i tvil om at reiselivsnæringen i hele regionen kan dra nytte av det som skjer på Tønsberg brygge, og fremtiden ser lys ut.

 -Det er også et vekstpotensial for oss. Vi ser til vikingbyen York som er et av de mest besøkte reisemålet i England. Vårt mål er å bli det fremste stedet du reiser for å lære mer om vikinger, så da sier det seg selv at vi har troen på dette og store ambisjoner, sier Flåten. 

Han trekker frem den gode beliggenheten til Tønsberg som viktig for prosjektene de i gang setter.

-Det er rett og slett en fantastisk beliggenheten. Kort vei til flyplassen Torp gjør at vi har turister fra hele verden. Dessuten bor det utrolig mange folk som vil stå på for lokalmiljøet sitt, og bidra i prosjektet her, forklarer han.  

 Stort engasjement i lokalmiljøet kommer godt med. For nå er det spennende planer på gang. Det jobbes med å etablere et senter for kunnskap, forskning og vikingtidsformidling på «Vikingodden».

-Vi skal bli det stedet i verden du har mest lyst til å besøke om du er opptatt av vikinger. Senteret skal ikke bare bli en utstilling, men et levende sted, avslutter Flåten entusiastisk.

Foto: Johanne Ringøen, Tønsbergs Blad, Nina Killie Øydvin og Ole Harald Flåten

 

Flere aktuelle saker