-Vi anbefaler regionen!

13. april 2021

Er du ute etter å heve kompetansen, enten for deg selv eller for bedriften din er K2 Kompetanse plassen å henvende seg til. De har alt fra enkle kurs til langsiktige prosesser og rådgivning. Med mange smilende fjes og dyktige veiledere tar de deg godt imot. Det gjorde de også med oss og vi tok en prat med dem for å høre litt mer om bedriften og hvordan de trives her i tønsbergregionen.

En blid gjeng i K2 Kompetanse

Hvem er dere, hva er dere opptatt av og hvordan ble dere til?
-K2 Kompetanse ble etablert våren 2018 basert på stort behov for kompetanseutvikling i markedet. Vår visjon er å bidra med kompetanseutvikling til privatpersoner og bedrifter som virkemiddel for utvikling og vekst. Gründerne av K2 bygde selskapet på tidligere erfaringer fra utdanningsbransjen, samt behov for fornying og utvikling. Innovasjon og bruk av ny teknologi er viktige elementer for at vi har fått en sterk posisjon lokalt og nasjonalt.

-Etter snart 3 år er vi 24 engasjerte ansatte og har knyttet til oss et stort antall dyktige lærere og kursholdere. Ingelise Holland Schliekelmann er daglig leder av K2 Kompetanse.

Kan du fortelle oss litt om bedriften.
-Virksomheten består av to forretningsområder – K2 Kompetanse og K2 Utdanning.

K2 Kompetanse: Retter seg mot privat og offentlig næringsliv med skreddersydd opplæring, kurs og utdanning.

K2 Utdanning: Vi er stolte over at vår første campus ble etablert på Slottsfjellskolen i Tønsberg. I dag er vi en landsdekkende privatistskole med studiesteder i Tønsberg, Oslo, Bergen, Trondheim, Sandvika, Drammen, Porsgrunn og Fredrikstad. Her tilbyr vi undervisning på videregående nivå med ulike fagbrev, autorisasjonsfag og studieforberedende fag. Vi jobber tett med næringsliv og offentlig sektor for å sikre at utdanningene våre er relevante og åpner dører for våre deltakere både under og etter utdanningen.

Hvorfor er dere etablert i Tønsberg?
-Sentral beliggenhet i regionen, god tilgang på kompetent arbeidskraft, dynamiske nettverksarenaer og muligheten til å være tett på næringslivet var de viktigste grunnene til at valget falt på Tønsberg. K2 føler en sterk tilknytning til tønsbergregionen og har fått en veldig god mottagelse. Vi valgte å legge hovedkontoret til kontorfellesskapet Friends og her har vi fått mange «nye» og hyggelige kollegaer.

Hva mener du er viktig for vekst og utvikling i vår region fremover?
-Gjennom samarbeid på tvers, kobling av nettverk og fokus på kompetanseutvikling opplever vi at næringsaktørene tilrettelegger for utvikling og vekst av lokalt næringsliv.

Hvis du skulle anbefale en bedrift innenfor samme næring å flytte til Tønsberg, hva ville ditt hovedargument være? 

-Vi anbefaler regionen! 

-Her møter du imøtekommende og hyggelige mennesker, et miljø med fokus på utvikling og samarbeid. Og så har vi jo verdens beste kystlinje og rekreasjonsmuligheter som gjør at det er attraktivt å bosette seg og jobbe her.

Flere aktuelle saker