Kjellengveien 2D

Kjellengveien 2D

Næringsområde på Kjelle med mulighet for utvikling av næringslokaler til kontorbruk og tjenesteyting. Næringsområdet kan bebygges med totalt ca. 13.500 kvm. BRA. og befinner seg innfor området KT2 og KT3 i vedlagte plankart. Tomtene er eid av Stamhuset Jarlsberg....