Næringstomt Haugan Næringspark

Næringstomt Haugan Næringspark

Tomten er regulert til industri, produksjon, lager, kontor og verksted og utnyttelsespotensialet for bebygget areal er på 55% (BYA).  Det er innvilget rammetillatelse for lagerbygg på inntil 10.500 m2 på tomten, hvor herav 1.700 m2 messanin i 2.etg og grunnflate på...
Kjellengveien 2D

Kjellengveien 2D

Næringsområde på Kjelle med mulighet for utvikling av næringslokaler til kontorbruk og tjenesteyting. Næringsområdet kan bebygges med totalt ca. 13.500 kvm. BRA. og befinner seg innfor området KT2 og KT3 i vedlagte plankart. Tomtene er eid av Stamhuset Jarlsberg....