Næringstomt Haugan Næringspark

Næringstomt Haugan Næringspark

Tomten er regulert til industri, produksjon, lager, kontor og verksted og utnyttelsespotensialet for bebygget areal er på 55% (BYA).  Det er innvilget rammetillatelse for lagerbygg på inntil 10.500 m2 på tomten, hvor herav 1.700 m2 messanin i 2.etg og grunnflate på...